Fackfí¶rbund i blockad mot Israel

Publicerat 2010-06-02 19:29

Svenska Hamnarbetarfí¶rbundet gí¥r ut i blockad mot alla israeliska fartyg och gods till och frí¥n Israel. Orsaken í¤r Israels angrepp mot fartygen i Ship to Gaza som krí¤vde nio dí¶dsoffer och uppemot 30 skadade.

– Det hí¤r í¤r ví¥rt stí¤llningstagande. Vi vill att de som í¤r ansvariga stí¤lls infí¶r rí¤tta och att blockaden av Gaza hí¤vs, sí¤ger fí¶rbundets ordfí¶rande Bjí¶rn Borg.

Det í¤r oklart hur mí¥nga fartyg som berí¶rs, men enligt fí¶rbundet handlar det inte om ní¥gra stí¶rre mí¤ngder gods.

– Det handlar mest om frukt frí¥n Israel och industriprodukter pí¥ export frí¥n Sverige, sí¤ger Borg.

Blockaden trí¤der i kraft frí¥n midnatt tisdag den 15 juni och berí¤knas pí¥gí¥ till midnatt torsdagen den 24 juni.

Comments are closed.