Congratulation to BDS with the First Five Years! (from Denmark)

Press Release from Boykot Israel Denmark, July 5, 2010

(resumé in English, full text in Danish below)

Congratulation to BDS with the First Five Years!

On July 9, 2010, it is five years since the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) was formed – exactly one year after the sentence given by the International Tribunal in Haag which declared the Israeli apartheid wall on the Westbank illegal (….). (July 9, 2004)

BDS was formed by a broad coalition of Palestinian grassroot organisations and NGO”s which felt obliged to react in view of the passivity of the governments of the world vis-í -vis the illegal Israeli occupation of Westbank and Gaza and the crimes of Israel towards the human rights of the Palestinians. (…).

Since then, the BDS-movement has grown all over the world, with boycott decisions taken by union movements in Africa, USA and Europa, academic boycott of Israeli universities, and growing pressure on investment companies to withdraw from activities in the settlements and the occupied territories.

The recent liquidation by Israel of nine activists of the flotilla on its way to Gaza has resulted in dock workers from various countries refusing to load goods coming from Israel, as well as it has resulted in increased pressure for introducing sanctions against Israel.

Boykot Israel Denmark is part of the international boycott movement and associated to the BDS. We plan to mark the Friday July 9 by organising an action at the place “Kultorvet” in central Copenhagen (close to a H&M shop) – from 4 pm to 6 pm. We shall call on the people passing by to boycott Israel and to boycott H&M – while standing with our Boycot Israel banners and H&M banners and distributing flyers and stickers and informing about the five years day of the BDS movement.

Congratulation to BDS with the first five years. The boycott of Israel shall grow, and the Palestinians shall win.

Www.boykotisrael.dk

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pressemeddelelse fra Boykot Israel, 5. juli 2010

TIL LYKKE TIL BDS MED DE Fí˜RSTE FEM í…R

Fredag den 9. juli 2010 er fem-í¥rs dagen for dannelsen af den internationale Boykot Israel beví¦gelse BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). BDS blev dannet ní¸jagtigt et í¥r efter at Den Internationale Domstol i Haag den 9. juli 2004 udtalte at den israelske apartheidmur som Israel bygger inde pí¥ Vestbredden er ulovlig. Domstolen pí¥lagde Israel at rive den ned og betale erstatning til palí¦stinenserne for deres tab. Israel ní¦gtede – ikke overraskende – at efterkomme domstolens pí¥bud.

BDS blev dannet af en bred koalition af palí¦stinensiske grí¦srodsorganisationer og NGO”er som en reaktion pí¥ at de fleste regeringer i verden forholder sig passivt i forhold til Israels ulovlige besí¦ttelse af palí¦stinensernes land og undlader at protestere ní¥r Israel ní¦gter at respektere FN-resolutioner og andre internationale normer og fortsat ní¦gter palí¦stinensiske flygtninge deres ret til at vende tilbage.

Siden da er BDS-beví¦gelsen vokset i indflydelse og opbakning over hele verden. De gí¦lder fagforeninger i Afrika, USA og Europa der stí¸tter boykot af israelske produkter. Det gí¦lder akademisk boykot af samarbejde med israelske universiteter, det gí¦lder det faktum at stadig flere investeringsselskaber bliver presset til at trí¦kke sig ud af selskaber som profiterer pí¥ den israelske besí¦ttelses- og bosí¦tterpolitik. Hertil kommer at stadig flere mennesker verden over ní¦gter at kí¸be israelske produkter og tilslutter sig boykot-beví¦gelsen i hverdagen. BDS stí¥r ogsí¥ som koordinator af den internationale kampagne Boykot H&M – idet H&M opretter butikker i Israel og dermed hvidvasker Israels forbrydelser mod palí¦stinenserne.

Israels likvidering af 9 aktivister pí¥ ní¸dhjí¦lps-flotillaen pí¥ vej mod Gaza for nylig har resulteret i at havnearbejdere i flere lande har ní¦gtet at losse israelsk gods, ligesom den har resulteret i et í¸get internationalt pres i forhold til at indfí¸re sanktioner mod Israel.

Boykot Israel i Danmark er en del af den internationale boykot-beví¦gelse og tilsluttet BDS. Vi vil markere dagen den 9. juli med en aktion pí¥ Kultorvet i Kí¸benhavn fra kl.16 – 18 hvor vi prí¦senterer diverse Boykot Israel materialer, klistermí¦rker, t-shirts, flyers osv. og opfordrer forbipasserende til at boykotte Israel og boykotte Hennes og Mauritz–butikken tí¦t ved.

Vi tilslutter os BDS-kampagnens krav:

* Stop Israels besí¦ttelse af Vestbredden og Gaza
* Stop Israels apartheidpolitik
* Ret for de palí¦stinensiske flygtninge til at vende tilbage

Til lykke til BDS med de fí¸rste fem í¥r. Boykotten af Israel vil vokse, palí¦stinenserne vil sejre!

www.boykotisrael.dk

Comments are closed.