Boikott Histadrut

Torgny Hasí¥s, LO-Aktuelt

– Ní¥ er det pí¥ tide í¥ boikotte Israel, ogsí¥ bryte kontakten med israelsk fagbevegelse, Histadrut, mener faglig sekretí¦r i SV, Jan Olav Andersen som ogsí¥ er leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

Andersens reaksjon kommer som en reaksjon pí¥ vedtaket om at LOs ledelsens blant annet skal besí¸ke Israel og israelsk fagbevegelse i mí¥nedsskifte september oktober.

– Jeg synes at det er fint at LO-ledelsen besí¸ker sine venner i palestinsk fagbevegelse, PGFTU. men det er ingen grunn til í¥ kombinere dette med í¥ oppsí¸ke den israelske fagbevegelsen som gir full stí¸tte til den israelske okkupasjonen av Palestina og den israelske politikken overfor den palestinske befolkningen.

Ogsí¥ andre faglige aktivister reagerer pí¥ LOs vedtak.

I et innlegg i Klassekampen skriver Adolf Larsen pí¥ vegne av styret i Oslo Grafiske Fagforening at «det bí¸r ví¦re et minstekrav at ledelsen i LO tenker over de politiske konsekvensene av sine vedtak, og da er det ikke en reise til Israel som bí¸r stí¥ pí¥ dagsorden ní¥.»

Comments are closed.