BDS BOYCOT ISRAEL PRODUCTEN Aha!

Met een campagne voor Boycot, Desinvesteren en Sancti es (BDS) willen wij de Israí«lische regering onder druk zett en om:

? zich te houden aan het internationaal recht en om de legiti emerechten van het Palesti jnse volkte erkennen;

? een einde te maken aan hetbeleg van de Strook van Gaza en de bezetti ng van de Westelijke Jordaanoever;

? de bouw van nederzetti ngenen de onteigening van Palestijnse grond te staken;

? de bouw van de Muur opde Westelijke Jordaanoever stopte zett en en deze conform de uitspraak van het Internati onaal Gerechtshof in Den Haag te slopen;

? een eind te maken aan de verdrijving van de Palesti jnen, de vluchtelingen terug te laten keren en hen te compenseren voor geledenschade;

? binnen Israí«l de discriminatie van Palesti jnse burgers te staken en hen in alle opzichten gelijkelijkte behandelen;

? te stoppen met het aanvallen van burgers in de in 1967 bezette gebieden en met het verwoesten van huizen en infrastructuur.

Comments are closed.