Informe Crim d’Apartheid contra el poble Palestí­

ACSUR-LAS SEGOVIAS i la coordinadora d”entitats Amb Palestina al Cor presenten l”informe “Apartheid contra el poble Palestí­” realitzat per la jurista Luciana Coconi, sota la direcció del Professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, David Bondí­a.

Aquest informe pretén, des de la distí ncia i sense cap presa de partit preconcebuda, determinar si existeix un crim d”apartheid contra el poble Palestí­. Si bé és cert que la Comunitat internacional va decidir tipificar la figura del crim d”apartheid arran del que estava passant a Sud-í frica, una vegada superada la causa original de la seva creació -el rí¨gim segregacionista i racista sud-africí -, la persecució d”aquest crim de lesa humanitat continua vigent, ja sigui mitjaní§ant l”establert a la Convenció contra l”apartheid, a l”Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional o en el Dret internacional consuetudinari. Tenint com a referent la definició més actual proporcionada per la Cort Penal Internacional, que recull tota la jurisprudí¨ncia i el dret consuetudinari internacional al respecte, el present informe tracta de determinar, seguint també l”establert en la Convenció contra l”Apartheid, si el poble palestí­ estí  patint una situació i una polí­tica equiparables.

Per descarregar-vos l”informe:

Versió catalana

Versión castellana

English version

Comments are closed.